O SPÁROVCE

POPIS A NÁVOD NA POUŽITÍ

Spárovky, lepené jednovrstvé desky – zásady skladování, aklimatizace a správné manipulace s výrobkem

POPIS VÝROBKU:

Spárovka, je jednovrstvá lepená deska napojovaná nebo průběžná. Lepené desky jednovrstvé, spárovky se vyrábějí z masivních hranolků listnatých nebo jehličnatých dřevin vysoušených na vlhkost 8±2%. U spárovek napojovaných jsou hranolky od délky napojované cinkovaným spojem a na šířku tupým spojem pomocí PVAC lepidel (lepení D3, D4) nebo polyuretanovými lepidly, dle druhu spárovek. Spárovky průběžné jsou lepeny na šířku tupým spojem pomocí PVAC lepidel (lepení D3, D4) nebo polyuretanovými lepidly, od délky je pak hranolek průběžný v celé délce. Lepené desky se vyrábějí jako jednovrstvý konstrukční dřevařský polotovar, určený pro další zpracování a následné použití v interiéru. Pro použití v exteriéru je nutné upřesnit-specifikovat, které spárovky lze v tomto prostředí a za jakých podmínek použít. Desky jsou bez povrchové úpravy, většinou balené jednotlivě nebo jako balík a broušené zrnem 80.

SKLADOVÁNÍ POLOTOVARU:

Desky je nutné skladovat zabalené v ochranné fólii v uzavřených a suchých prostorech. Je potřebné je chránit před přímým slunečním zářením. Doporučené klima v místnosti, kde budou výrobky užívány, je teplota okolo 20°C, relativní vlhkost vzduchu 50-60%. Desky při skladování nesmí být skladovány v přímé blízkosti topení (topných těles), v blízkosti studených a vlhkých stěn, dveří nebo oken. Balík desek, ale i jednotlivé desky, je potřebné skladovat naležato a dostatečně podložené – alespoň dvěma stejnými podložkami na jeden běžný metr, umístěny příčně vůči podélnému směru let na desce. Je potřebné zabránit mechanickému poškození, vzniklému např. při házení, deformování apod. a posouvání desek proti sobě (stopy po smýkání, poškrábání a pod.).

ZPŮSOB AKLIMATIZACE PŘED DALŠÍM ZPRACOVÁNÍM:

Před zpracováním je nutné desky zkontrolovat. Reklamace zjevných viditelných jakostních a technických vad musí být uplatněny před zpracováním. Reklamovat lze pouze desku, která je v původním formátu. Desky je nutné před zpracováním aklimatizovat min. 48 hodin při pokojové teplotě (20-22°C). Délka aklimatizace může být delší, záleží na prostředí, kde byla skladována před výrobou. Pokud deska před aklimatizací prodělala delší převoz nebo byla skladována za výrazně odlišných podmínek od klimatu, v kterém bude užívána nebo zpracovávána, je třeba aklimatizaci dostatečně prodloužit, a to i případně o proces, kdy nejprve bude aklimatizována deska v obalu (pro mírnější přechod mezi prostředími) a až následně bude deska rozbalena a aklimatizována bez obalu. Desku, kterou jste vyndali z fólie, je nutné uložit ve vodorovné poloze. Z obou stran musí být desky volně přístupné působení vzduchu, podložené podkladovými prokladky viz. skladování polotovaru. Je nutné dbát na klimatické podmínky zpracovávaných desek, zabránit extrémním klimatickým podmínkám (např. velmi suchý nebo velmi vlhký vzduch a pod.) nebo výrazným změnám prostředí při zpracování a zabudování do staveb. Materiál masivní dřevo reaguje na změnu teploty a vlhkosti neustále ,,žije“ i po zpracování ve výrobku. Pohlcuje nebo uvolňuje vzdušnou vlhkost ze svého okolí a na tu reaguje tvarovými změnami. Mění rozměr, deformuje se, sesychá nebo bobtná. Z tohoto důvodu je nutné dbát na to, aby i po zabudování mohla deska dilatovat a měla možnost tvarových změn. Při správném klimatu v místnosti a dobré povrchové úpravě jsou rozměrové změny malé. Přesto i tak může vzniknout malá deformace a jemné povrchové trhliny. U masivních materiálů je to přirozené a nepatří to k výrobním vadám.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Desky je potřebné ošetřit a povrchově upravit, vždy z obou stran a na všech hranách stejným způsobem a materiálem (lak, olej, vosk, a pod.). Pro každé konečné použití je nevyhnutelná kvalitní povrchová úprava celého povrchu desek, která brání prudkým změnám vlhkosti v materiálu. Výrobce polotovaru ani prodejce nezodpovídá za chyby na materiálu, které se projeví na výrobku při porušení výše uvedených zásad aklimatizace polotovaru před zpracováním nebo užitím výrobku v nevhodném klimatu.